Kontrole 2016-2017

Kontrole przeprowadzone w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiźnie w latach-2016-2017

data kontroli

kontrolowany okres

jednostka kontrolująca

przez kogo zalecona

temat kontroli

uwagi

18.05.2016

-

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

Prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego.

 

07.07.2016

 

-

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego obiektu.

 

12-28.07.2016

 

2015

Biuro Audytu Wewnętrznego

UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Audyt wewnętrzny – zarządzanie jednostką.

 

20-21.07.2016

2013-2015

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody w zakresie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także  zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej w latach 2013-2015.

 

maj-czerwiec

2017

2016

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Suwałkach

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne za 2016 rok.

 

12.06.2017

 

-

Zarząd Województwa Podlaskiego UM

Zarząd Województwa Podlaskiego UM

Kontrola nieruchomości przekazanych w trwałym zarządzie.

 

12-19.07.2017

2015-2016

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

Inspektor Ochrony Środowiska

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych  w zakresie ochrony środowiska.

 

24-25.07.2017

2016

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Marszałek Województwa Podlaskiego

Realizacja zadań Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością Miasta Suwałki w 2016.

 

14.09-04.10.2017

2016

Urząd Marszałkowski

Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za 2016 r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Zawadzka - Referent ds. administracyjnych

Data wytworzenia: 2018-05-24

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2018-05-24