INFORMACJA   

DYREKTORA

SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

z dnia 10 marca 2016 roku

dotycząca przeprowadzonego naboru

  w Suwalskim Parku Krajobrazowym

Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

na stanowisko:

Specjalisty do spraw ochrony przyrody

 

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz.1202 z późn.zm.) informuję, iż do zatrudnienia na w/w  stanowisko została wybrana

Pani  Alicja Amelia Harcińska, zam. 15-773 Białystok

Uzasadnienie:

Pani Alicja Amelia Harcińska spełniła wymogi niezbędne oraz dodatkowe zawarte w ogłoszeniu  o naborze na stanowisko specjalisty do spraw ochrony przyrody.

Kandydatka została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji. Wykazała się wysokim poziomem wiedzy oraz znajomością zagadnień związanych z pracą na ww. stanowisku.

 

 

DYREKTOR

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

/-/ Teresa Świerubska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2016-03-10