Malesowizna, dnia 08.12.2011r

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na wolne stanowisko

specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

w Suwalskim Parku  Krajobrazowym

 w Malesowiźnie

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko pracy

 

specjalisty do spraw krajobrazu wartości historycznych i kulturowych

 

zatrudniony  został

 

Pan Marcin Strug

zam.  Kraków

 

Uzasadnienie

 

Pan Marcin Strug spełnił wszystkie wymagania stawiane przy zatrudnieniu na stanowisko specjalisty do spraw krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych. W procedurze naboru wykazał się wysokim poziomem wiedzy oraz znajomością zagadnień związanych z pracą na ww. stanowisku.                                                                                                                           

                            

 

                                                             Teresa Świerubska

                                                                    Dyrektor

                                                  Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2011-12-08

Data modyfikacji: 2011-12-08

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2011-12-08